Składowanie palet to podstawowy proces realizowany w większości polskich magazynów. Gdy zaczniemy rozkładać ten proces na czynniki pierwsze, okazuje się, że wszystkie czynności manipulacyjne realizowane są w momencie odłożenia lub pobrania palety. Jak w takiej sytuacji można mówić o wydajności? Przecież składowana paleta jest przechowywana w tym samym miejscu aż do momentu jej pobrania. Dlatego też wydajność procesu składowania palet należy rozpatrywać z trzech perspektyw – możliwości szybkiego pobrania lub odłożenia, wykorzystania kubatury obiektu oraz bezpieczeństwa.

Wydajna obsługa składowanych palet

Składowane palety wymagają specjalistycznego sprzętu do ich bezpiecznego przechowywania. Wydajność obsługi jest uwarunkowana rodzajem zastosowanych regałów i wózków.

Szukając bardzo dużego przepływu palet warto rozważyć inwestycję w wózki VNA do bardzo wąskich korytarzy roboczych. Wózki systemowe VNA mogą być kuszącą alternatywą dla przedsiębiorstw szukających automatyzacji procesu składowania palet. Urządzenia tego typu charakteryzują się najwyższą wydajnością spośród wszystkich wózków widłowych dostępnych  na rynku. Wózek VNA może pracować w trybie półautomatycznym poprzez integrację z WMS. Tego typu technologia współpracuje doskonale ze standardowymi regałami rzędowymi, a co za tym idzie, inwestor posiada bezpośredni dostęp do każdej składowanej w magazynie palety. Jest to niezwykle istotne w przypadku obsługi bardzo dużej ilości zróżnicowanych indeksów. 

W większości polskich magazynów za składowanie palet odpowiadają wózki widłowe typu Reach Truck. Jaka jest ich przewaga nad maszynami VNA? Łatwiej je wdrożyć w istniejącym obiekcie. Technologia ta jest doskonale znana i dzięki temu częściej wybierana przez osoby zarządzające flotą magazynową.

Wydajne składowanie palet – przegląd systemów regałowych

Tak jak zostało to powiedziane na początku tego artykułu, analizując wydajność samego procesu składowania należy przede wszystkim zastanowić się nad optymalnym wykorzystaniem kubatury magazynu.

W celu optymalizacji procesu przechowywania palet zostały wynalezione systemy gęstego składowania:

  • regały wjezdne to konstrukcja typu drive in, co oznacza, że operator wózka widłowego w celu odłożenia palety na wybrane miejsce składowania musi wjechać w korytarz regałowy, gdzie manewrowanie i sprawa obsługa ładunku są bardzo utrudnione. Jednak ten system gwarantuje wykorzystanie dostępnej powierzchni na poziomie 80% i z tego powodu jest wybierany przez przedsiębiorstwa, które taką funkcjonalność stawiają na pierwszym miejscu,
  • regały przepływowe również gwarantują składowanie palet, gdzie kubatura magazynu może być wykorzystana nawet w 80%. Tutaj sposób obsługi ładunku jest jednak całkowicie inny od tego opisywanego powyżej. W tunelach regałowych montuje się rolki, na które odkładana jest paleta. Dzięki temu, że rolki zamontowane są pod kątem, ładunek samoczynnie przemieszcza się zgodnie z działaniem siły grawitacji,
  • najbardziej optymalnym rozwiązaniem w kategorii gęstego składowania palet są regały satelitarne, w których ładunek jest obsługiwany przez platformy samojezdne. Automatyzacja szeregu czynności znacznie przyśpiesza obsługę ładunków, eliminuje ryzyko błędów i redukuje koszty operacyjne. 

W składowaniu palet najważniejsze jest bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest w sposób oczywisty powiązane z wydajną pracą magazynu. Obiekt, w którym dba się o regularne szkolenia charakteryzuje się zazwyczaj wyższym poziomem wydajności. 

Równie ważnym aspektem są regularne przeglądy systemów składowania palet. Ciężki ładunek przechowywany w nieodpowiednich warunkach naraża pracowników na ryzyko utraty zdrowia i życia, a dane przedsiębiorstwo na kosztowne przestoje operacyjne. 

Bezpieczeństwo pracy powinno być dostawowym priorytetem każdej firmy, dlatego należy w pierwszej kolejności zadbać, żeby wydajne składowanie palet spełniało najwyższe standardy w tym zakresie.