Firma HEUTHES udostępniła nowe rozwiązania w module Środki Trwałe w systemie ISOF. Moduł Środki Trwałe jest przeznaczony do zarządzania informacjami na temat środków trwałych i wyposażenia przedsiębiorstwa. Środki trwałe to składnik majątku firmowego przewidziany do użytkowania powyżej jednego roku. Mogą nim być np. maszyny, sprzęt biurowy, środki transportu czy nieruchomości. Oprócz ewidencji majątku, moduł obsługuje inwentaryzację, naliczanie amortyzacji i tworzenie raportów.

Moduł jest ściśle zintegrowany z innymi składnikami systemu, w tym z DMS, co pozwala np. na przechowywanie dokumentów powiązanych ze środkiem trwałym. Przykładem mogą być zdjęcia, dokumenty gwarancyjne, mapy, instrukcje obsługi, gromadzone protokoły odbioru technicznego, itp.

Kluczowe funkcje nowej wersji modułu:

 • Modyfikacja interfejsu użytkownika – wybranie operacji do wykonania możliwe jest z menu kontekstowego dla danego środka oraz z głównego menu systemu na górnym pasku funkcji.
 • Sprzęg z Rachunkowością – naliczanie amortyzacji, automatyczna dekretacja i sprzęg do systemów FK.
 • Rejestr historii – zabezpieczenie historii przed ingerencją, umożliwiając jedynie dopisanie zdarzenia bez możliwości edycji i kasowania.
 • Wyszukiwanie – nowe sposoby wyszukiwania: po cechach środka trwałego i po użytkowniku przypisanym do danego środka.
 • Operacje dodatkowe – rozszerzenie pól opisujące daną operację (przekazanie do użytkowania, obsługa wypożyczenia i zwrotu, naprawa, remont i przegląd, w tym przegląd okresowy, techniczny i rejestracyjny).
 • Uprawnienia – dodanie odrębnych uprawnień do edycji i podglądu środków trwałych.
 • Archiwum z podpisami elektronicznymi – zintegrowanie dokumentów z imienną pieczęcią cyfrową i DMS umożliwia rezygnację z papierowych dokumentów na rzecz elektronicznych (PDF).
 • Łatwość dodawania – wprowadzona została możliwość dodawania części Środka Trwałego z faktur zakupowych, magazynu lub z katalogu środków trwałych.

Najnowsza wersja modułu została wzbogacona o nowe możliwości obsługi amortyzacji Środków Trwałych. Dodane zostały:

 • możliwości obliczania amortyzacji bilansowej nowych środków trwałych razem z dekretacją umorzeń bilansowych,
 • nowe okno obliczania umorzeń za dany miesiąc – pokazane zostają wszystkie środki, które mogą być zamortyzowane w danym miesiącu, wybiera się te które mają być umorzone; do tej pory trzeba było najpierw wybrać środki, dopiero potem obliczane było dla nich umorzenie na dany miesiąc,
 • nowe raporty ewidencji i amortyzacji B+R – dodany znacznik w edycji środka trwałego, który powoduje uwzględnienie w tym raporcie,
 • zmiana generowania dotychczasowych raportów – po kliknięciu w wybrany raport otwiera się okno z wyborem roku/przedmiotu raportu (wszystkie środki/wybrane środki lub wg grup/miejsc użytkowania),
 • aktualizacja Klasyfikacji Środków Trwałych do obecnie obowiązującej Klasyfikacji KŚT 2016 – dotychczasowe środki będą mogły być klasyfikowane wg obydwu klasyfikacji – starej i nowej, ale dla nowych środków – tylko KŚT 2016.

Więcej informacji na stronie www.isof.pl

Źródło informacji: Heuthes sp. z o.o.