Usługi linii lotniczych stają się coraz bardziej dostępne, co sprawia, że wiele osób przemieszcza się po świecie. Niestety, często zdarza się opóźnienie lub odwołanie lotu, co ma dla pasażerów przykre konsekwencje. Jak domagać się odszkodowania za opóźniony lot?

Odwołanie lub opóźnienie lotu przez linię lotniczą może mieć dla pasażerów bardzo przykre konsekwencje. Jeśli podróżujemy w związku z pracą, możemy nie dotrzeć na miejsce o czasie, przez co nie wywiążemy się ze swoich obowiązków zawodowych. Opóźniony lot może też pokrzyżować nasze plany wakacyjne. Warto wiedzieć, że w takich sytuacjach mamy prawo domagać się odszkodowania, które zrekompensuje nam straty.

Kiedy można domagać się odszkodowania za opóźniony lot?

Podstawą do otrzymania odszkodowania za opóźniony lot są przepisy prawa cywilnego oraz prawa Unii Europejskiej, a w szczególności przepisy Rozporządzenia (WE) nr 261/2004. Minimalny czas opóźnienia, który pozwala ubiegać się o odszkodowanie to 3 godziny w stosunku do planowanej pory dotarcia do miejsca docelowego. Jeśli więc samolot doleciał na miejsce o godzinie 10:30 zamiast o 7:00 i stało się to z winy przewoźnika, pasażer ma prawo ubiegać się o rekompensatę. Opóźnienie wynosi bowiem w tym przypadku 3,5 godziny. W przypadku opóźnienia lotu poza odszkodowaniem w formie pieniężnej można domagać się od przewoźnika lotniczego przysługującego prawa do opieki. Jest to np. posiłek, nocleg lub transport do miejsca zakwaterowania. Jeśli opóźnienie wyniesie ponad 5 godzin, a pasażer nie zrezygnował z usługi przewoźnika, może domagać się zwrotu kosztów biletu i zapewnienia transportu z miejsca, w którym rozpoczął on podróż.

W przypadku odwołania lotu linie lotnicze są zobowiązane do wypłaty odszkodowania, jeśli ponoszą winę za odwołanie lotu i nie jest to spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności. Warto też pamiętać, że o rozbieżności pomiędzy planem podróży pasażera a rzeczywistą datą wylotu przewoźnik powinien poinformować co najmniej 14 dni przed planowaną datą wylotu. Pasażer nie musi walczyć o odszkodowanie samodzielnie. Korzystając z usług aircashback.com, można liczyć na pomoc przez cały proces ubiegania się o odszkodowanie.

Kiedy linie lotnicze nie mają obowiązku wypłaty odszkodowania?

Istnieją okoliczności, które zwalniają przewoźnika z odpowiedzialności za opóźniony lub odwołany lot. W takich sytuacjach pasażer nie otrzyma odszkodowania. Są to zdarzenia, którym przewoźnik nie może zapobiec, mimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Należą do nich m.in. złe warunki atmosferyczne, zamieszki, czy strajk pracowników lotniska. Okolicznością nadzwyczajną może też być usterka techniczna, której nie dało się przewidzieć, bo jest ona np. następstwem wady ukrytej wymienionego niedawno elementu. Warto jednak pamiętać, że to przewoźnik musi udowodnić wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych, aby uniknąć konieczności zapłaty odszkodowania.

Od czego zależy kwota odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot?

Stawki odszkodowań za opóźniony lot regulują przepisy prawa. Kwota jest uzależniona od długości trasy i lokalizacji miejsca docelowego. Pasażer może więc otrzymać odszkodowanie w wysokości:

  • 250 Euro – dystans do 1500 km,
  • 400 Euro – dystans od 1500 km do 3500 km,
  • 400 Euro – dystans od 1500 km, gdy zarówno port startu, jak i lądowania znajduje się na terenie Unii Europejskiej,
  • 600 Euro – dystans powyżej 3500 km.

Warto więc znać swoje prawa i domagać się od przewoźnika lotniczego odszkodowania, jeśli lot został opóźniony lub odwołany.

Artykuł Gościnny