W ramach ciągłego dążenia do zapewnienia optymalnych warunków dla egzaminowanych ETS wprowadził dzisiaj serię interesujących ulepszeń TOEFL iBT®.

W ciągu najbliższych miesięcy osoby zdające egzamin mogą się spodziewać:

– Skrócenia czasu egzaminu TOEFL iBT w przypadku egzaminów przeprowadzanych od 26 lipca 2023 r. Zajmie on teraz niecałe dwie godziny – poprzednio były to trzy godziny – dzięki:

– Czytelniejszym poleceniom i usprawnionemu przechodzeniu między poszczególnymi częściami egzaminu;

– Unowocześnionemu zadaniu „Praca pisemna w ramach dyskusji akademickiej”, które zastępuje poprzednie zadanie „Samodzielna praca pisemna”;

– Krótszej sekcji sprawdzającej umiejętności rozumienia tekstu czytanego;

– Usunięciu wszystkich pytań niepunktowanych.

– Uproszczony proces rejestracji rozpocznie się w lipcu 2023 r. Osoby przystępujące do egzaminu mogą utworzyć konto i zarejestrować się na dostępną datę egzaminu TOEFL iBT szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek. Ponadto na wybranych rynkach w późniejszym terminie pojawi się więcej funkcji lokalnych, takich jak dodatkowe lokalne metody płatności.

– Większa przejrzystość punktacji od 26 lipca 2023 r. Przystępujący do egzaminu poznają oficjalną datę podania wyniku egzaminu po jego ukończeniu, a oprócz tego będą otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w statusie ich egzaminu.

„ETS tworzy przyszłość egzaminów dzięki innowacjom produktów edukacyjnych i kształcenia, a TOEFL jest centralnym elementem tych działań – powiedział Amit Sevak, dyrektor generalny ETS. – TOEFL jest standardem w branży od niemal sześciu dekad, a te ulepszenia dodatkowo podkreślają jego pozycję”. Co najważniejsze, ulepszenia opracowano z uwzględnieniem perspektywy naszych klientów i interesariuszy – ponieważ ich satysfakcja jest dla nas najwyższym priorytetem”.

Osoby zdające egzamin, które już zarejestrowały się na egzamin TOEFL iBT, mogą bezpłatnie zmienić datę egzaminu, jeśli chcą skorzystać z nowych ulepszeń, lub przesunąć egzamin na wcześniejszy termin przypadający przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. Bezpłatnych zmian terminu można dokonywać do 30 kwietnia 2023 r. za pośrednictwem konta TOEFL. Oprócz tego na stronie TOEFL są teraz dostępne zaktualizowane wersje bezpłatnych przykładowych testów TOEFL iBT i przykładowych zestawów egzaminacyjnych TOEFL iBT. Dodatkowe bezpłatne i płatne testy przygotowawcze zostaną zaktualizowane w ciągu najbliższych kilku tygodni, aby uwzględnić te zmiany.

Jeśli chodzi o podmioty korzystające z wyników egzaminu TOEFL iBT, skala punktacji pozostaje bez zmian, więc nie ma konieczności zmiany ustalonych wymagań. Egzamin TOEFL jest w dalszym ciągu najbardziej zaufaną, aktualną, niezawodną i bezpieczną opcją dla podmiotów korzystających z jego wyników na całym świecie. Teraz dzięki dodatkowym ulepszeniom podmioty te mogą mieć pewność, że wrażenia osób przystępujących do egzaminu będą lepsze – będą one mogły zaoszczędzić czas i ograniczyć stres związany z egzaminem.

Źródło: ETS