Coraz więcej osób decyduje się na inwestowanie. Trzeba wiedzieć, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Nie inaczej sytuacja wygląda w przypadku ETF-ów. Warto poznać różnicę pomiędzy ETF-ami akumulacyjnymi a dystrybucyjnymi.

Co warto wiedzieć na temat ETF-ów?

Fundusze ETF to produkty, które śledzą indeks, obligacje bądź instrument bazowy. Cieszą się dużą popularnością, gdyż dają duże możliwości zysku. Ich rolą jest wierne naśladowanie wyniku konkretnych aktywów. Są zarządzane pasywnie. Ich celem jest wypracowanie najbardziej zbliżonego rezultatu do indeksu czy aktywa, które naśladują. Inwestujący otrzymują tutaj jednostki uczestnictwa, które są notowane na giełdzie. Podlegają one wycenie i można je łatwo i szybko sprzedawać podobnie jak akcje. Płynność obrotu na jednostkach ETF jest zagwarantowana. Wynika to z pracy animatorów rynku, którzy przez cały czas składają zlecenia kupna i sprzedaży. Duże znaczenie ma także to, jak odbywa się wycena ETF. Jest ona determinowana przez zachowanie indeksu czy też instrumentu finansowego. Kurs rynkowy porusza się w tym samym kierunku i z podobną siłą. ETF-y najczęściej wykorzystuje się w inwestycjach średnioterminowych i długoterminowych. Ale co ciekawe można też grać na spadki i do tego celu służą fundusze ETF typu short. 

ETF-y akumulacyjne a dystrybucyjne 

Jest wiele różnych ETF-ów. Można zdecydować się na akumulacyjny. W tym funduszu dywidendy wypłacane są z udziałów bazowych. Następnie są reinwestowane w fundusz i to bez dodatkowych kosztów. W takim przypadku dochodzi do wzrostu wartości ETF. Dochodzi w takim przypadku do efektu narastania wartości i to bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. Natomiast dystrybucyjny fundusz ETF wypłaca inwestorom dywidendy. Inwestorzy otrzymują gotówkę, którą mogą wykorzystać na dalsze inwestycje, ale nie muszą. Zatem w jednym przypadku wypłacana jest dywidenda, a w drugim nie. Czy można powiedzieć, że fundusz ETF dystrybucyjny jest więc lepszy? Oczywiście, że nie. Przede wszystkim przy wyborze należy wziąć pod uwagę swój plan inwestycyjny, który musi być przemyślany. Pod uwagę trzeba też wziąć implikacje podatkowe. Jedne i drugie fundusze ETF nie są pozbawione ryzyka, nie można więc ich określić mianem pewnych inwestycji. 

Czy fundusze ETF są bezpieczne?

Inwestowanie w fundusze ETF jest bezpieczne. Otóż tego typu podmioty podlegają regulacjom prawnym i to zarówno krajowym, jak i europejskim. Oczywiście szczegółowe rozwiązania zależą od ustawodawstwa państwa, z którego pochodzi emitent. Zastosowanie mają akty prawne, które dotyczą instytucji wspólnego inwestowania. W Polsce zastosowanie ma ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. Ten sam akt prawny wyznacza ramy funkcjonowania zarejestrowanych funduszy ETF, które są odpowiednikiem tych zagranicznych. Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę, że kapitał jest lokowany bezpiecznie, ale nie ma to nic wspólnego z ryzykiem inwestycyjnym, które ponosi każdy inwestor. Fundusze ETF mogą być usunięte z giełdy. Dzieje się to np. w momencie braku opłacalności. Wtedy inwestorzy tracą część kapitału, gdyż emitent odkupuje od nich tytuł uczestnictwa, ale po niższej stawce. Zatem decyzja o inwestowaniu w fundusze ETF musi być w pełni przemyślana.            

Artykuł Gościnny