Prawie milion zł z funduszy europejskich miasto pozyskało na modernizację zabytkowego budynku Ostrołęckiego Centrum Kultury. Projekt współfinansowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Budynek Galerii Ostrołęka ze względu na zły stan techniczny został gruntownie wyremontowany. Prace objęły m.in. modernizację dachu, stolarkę okienną i drzwiową oraz roboty tynkarskie, posadzkarskie i elewacyjne wraz z modernizacją niektórych pracowni tematycznych.

„Dzięki przeprowadzonym pracom obiekt odzyskał dawną świetność. Ponadto poprawił się komfort pracowników Galerii oraz osób, korzystających z bogatej oferty kulturalno-edukacyjnej placówki. Odrestaurowany budynek to realna korzyść dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu” – poinformowano w komunikacie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.

Jak wskazano w opisie projektu celem przedsięwzięcia była poprawa dostępności do kultury oraz rozwój preferowanych społecznie form uczestnictwa w kulturze, który powinien zostać osiągnięty poprzez stworzenie warunków do długofalowego rozwoju oferty kulturalno-edukacyjnej adekwatnej do rozwoju społecznego w gminie oraz poszerzenie przestrzeni wykorzystywanej przez lokalnych twórców.

Remont budynku Galerii w Ostrołęce kosztował 3 852 544,50 zł, z czego 999 803,00 zł sfinansowano ze dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP