We wtorek 31 stycznia odbyła się uroczysta inauguracja nowego unijnego programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. W ciągu najbliższych lat do regionu trafi w sumie 1 mld 456 mln euro. Z tego ponad 1 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ponad 400 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

„Przekrojowy zakres i różnorodność projektów, które w kolejnych latach będą realizowane z pieniędzy unijnych, pokazuje, jak istotne wsparcie dla całego województwa świętokrzyskiego będzie stanowił nowy program regionalny. Te środki bez wątpienia przyczynią się do dalszego, dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego tego regionu Polski. Będą stanowiły też kontynuację przedsięwzięć, które udało się tam do tej pory zrealizować ze środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020” – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak na uroczystości inaugurującej program.

W wydarzeniu uczestniczyli również eksperci, przedsiębiorcy i samorządowcy z tego regionu.

Wiceszefowa MFiPR zwróciłła uwagę, że środki z tego programu będą również nieocenioną pomocą w czasie wychodzenia z kryzysu pandemicznego i niwelowania negatywnych skutków wojny, która toczy się za wschodnią granicą Polski.

Środki z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 zostaną przeznaczone na finasowanie projektów m.in. w takich obszarach jak: prowadzenie badań naukowych i wdrożenie ich wyników do gospodarki, rozwój przedsiębiorczości oraz usług na rzecz przedsiębiorców, rozwój usług i rozwiązań cyfrowych na rzecz mieszkańców oraz ochronę zasobów środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. 

Z programu będą też wspierane przedsięwzięcia dotyczące poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach oraz budynkach mieszkalnych i publicznych, projekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwój transportu miejskiego i rozbudowa infrastruktury drogowej, rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej, a także aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców regionu czy rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Dodatkowo województwo świętokrzyskie będzie mogło również liczyć na wsparcie w wysokości ponad 400 mln euro z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Strategiczne cele programu dla województwa świętokrzyskiego

Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego został podpisany 1 lutego 2022 r. To ważny element w realizacji polityki spójności, który stanowi odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane na terenie województwa świętokrzyskiego. Zaplanowane w nim działania są też zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Najważniejsze cele Programu obejmują:

  • wzmocnienie potencjałów i wyeliminowanie niekorzystnych cech gospodarki regionalnej,
  • osłabienie negatywnych zjawisk związanych z zanieczyszczeniem środowiska i zmianami klimatycznymi, zwalczanie skutków zagrożeń naturalnych,
  • racjonalne i prorozwojowe gospodarowanie przestrzenią, w szczególności obszarów słabo zurbanizowanych,
  • podniesienie standardu życia, poprawa i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP