Najprościej pisząc, zawór to mechaniczny element maszyn, który jest odpowiedzialny za zamykanie i otwieranie jakiegoś połączenia. Dzięki temu możliwe jest kontrolowanie przepływu cieczy lub gazu. Różnego rodzaju zaworów w samochodzie jest cała masa, ale pisząc zawory do samochodów, najczęściej mamy na myśli zawory w komorze spalania. Na tych też zaworach skupimy się w naszym krótkim tekście.

Zadania zaworów silnikowych

Wiemy już, że ogólnym zadaniem zaworów jest umożliwianie przepływu gazu lub cieczy w jakimś układzie. Tak samo jest w przypadku zaworów silnikowych. Dzięki nim możliwe jest dostarczenie do cylindra mieszanki paliwowo-powietrznej, a następnie usunięcie spalin. Zawory otwierają się więc kiedy wtrysk dostarcza paliwo, zamykają się, uszczelniając wnętrze komory spalania, aby tłok mógł pracować, a następnie otwierają się, dając spalinom drogę ucieczki.

Rodzaje zaworów samochodowych

Tak jak pisaliśmy we wstępie, przez zawory samochodowe mamy na myśli zawory dolotowe i wylotowe z komory spalania i to te dwa rodzaje opiszemy:

  • Zawory dolotowe — to zawory, którymi mieszanka paliwa i powietrza dostaje się do komory spalania. Muszą pracować przy bardzo wysokiej temperaturze, przez co wykonywane są z żarowytrzymałej stali zaworowej i są w stanie pracować przy temperaturach dochodzących do 550 stopni Celsjusza. Zawory te bywają też nazywane ssącymi, ponieważ to przez nie tłok zasysa do środka cylindra paliwo. 
  • Zawory wylotowe — ten rodzaj zaworów otwiera się dopiero na końcu cyklu pracy silnika, już po zapłonie i wykonanej pracy. Zawory te otwierają się bowiem tylko i wyłącznie po to, aby spaliny mogły wydostać się z wnętrza silnika. Ich zadanie jest jednak jeszcze trudniejsze niż zaworów dolotowych. Nie mają one kontaktu z chłodniejszym paliwem, a tylko z gorącym wnętrzem cylindra i rozgrzanymi spalinami. W związku z tym temperatura ich pracy dochodzi do 750 stopni Celsjusza.

Pod względem wizualnym zawory dolotowe i wylotowe nie różnią się szczególnie. Jedne i drugie to długie na kilkanaście centymetrów metalowe pręty zakończone wyprofilowanym dyskiem, zwanym też grzybkiem.

Artykuł gościnny