PKP Intercity, polski przewoźnik narodowy, korzysta z dofinansowania unijnego od 12 lat. W tym czasie firma pozyskała łącznie 3,16 miliarda złotych, które wsparły projekty o wartości 7,71 miliarda złotych. Środki te zostały przeznaczone na modernizację i zakup taboru oraz przebudowę i doposażenie obiektów infrastrukturalnych, co poinformowano w komunikacie spółki we wtorek.

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej od 2011 roku, PKP Intercity przeprowadziło modernizację 553 wagonów i 33 lokomotyw spalinowych. Wsparcie UE pozwoliło również na zakup 45 nowych wagonów, 10 lokomotyw spalinowych, 20 lokomotyw elektrycznych oraz 60 elektrycznych zespołów trakcyjnych.

W pierwszej perspektywie finansowej spółka skupiła się na wzmacnianiu swojego parku taborowego. Jako jedno z pierwszych zakupów z wykorzystaniem funduszy unijnych, firma zakupiła elektryczne zespoły trakcyjne ED250 (Pendolino). Dzięki pojawieniu się nowych pociągów na polskich torach, PKP Intercity stworzyło nową kategorię usług – Express InterCity Premium. Ponadto, spółka zakupiła po 20 jednostek PesaDART i FLIRT, a także przeprowadziła modernizację wagonów i lokomotyw.

Od 2014 roku PKP Intercity realizuje dwa projekty, które częściowo finansowane są z funduszy unijnych. Są to projekty inwestycyjne „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” oraz „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”. Oba projekty są współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna wartość tych projektów to ponad 2,5 miliarda zł brutto, a poziom dofinansowania to ponad 1,01 miliarda zł. Do końca bieżącego roku PKP Intercity otrzyma 907 milionów złotych, co stanowi blisko 90% dofinansowania dla obu projektów.

Te projekty obejmują 12 taborowych i 42 infrastrukturalnych zadań inwestycyjnych. W ramach tych projektów PKP Intercity wzmocniło swój park taborowy poprzez zmodernizowanie 355 wagonów, w tym m.in. wagonów przedziałowych i bezprzedziałowych oraz wagonów COMBO, które zwiększają dostępność kolei dla osób z niepełnosprawnościami oraz pozwalają na podróże z rowerem. Z wykorzystaniem dofinansowania PKP Intercity zakupiło też 20 lokomotyw elektrycznych EU160 Griffin oraz zmodernizowało 13 lokomotyw spalinowych.

Środki unijne również pozwalają na modernizację i rozbudowę stacji postojowych PKP Intercity. Zakończyły się przebudowy bocznic w Olsztynie i Kołobrzegu, a obecnie trwają prace modernizacyjne na stacji postojowej Szczecin Zaleskie Łęgi. Bocznica w Krakowie zostanie wyposażona w zmodernizowaną sieć sprężonego powietrza i instalację wodną. Trwają również prace związane z trzecim etapem modernizacji stacji postojowej Wrocław Główny, a ostatnio rozpoczęła się budowa nowoczesnej ekomyjni pociągów w Warszawie. Kolejna taka myjnia powstanie w Krakowie, dzięki czemu PKP Intercity będzie dysponować łącznie 7 ekologicznymi obiektami, które pozwolą na utrzymanie taboru w czystości. Stacja postojowa Warszawa Olszynka Grochowska również otrzymała dofinansowanie, dzięki któremu zostały zakupione urządzenia myjące i tokarka podtorowa.

Tomasz Gontarz, Członek Zarządu PKP Intercity, podkreśla w komunikacie, że realizowany przez spółkę od kilku lat największy w historii program inwestycyjny przynosi coraz wyższą jakość podróżowania dla pasażerów oraz stały rozwój spółki.

„Pozyskiwane przez nas środki z funduszy europejskich mają w tym duży udział. Przywiązujemy dużą wagę do tego, aby efektywnie z nich korzystać. Z myślą o dalszych inwestycjach na bieżąco monitorujemy możliwości pozyskania kolejnych środków unijnych” – dodaje.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP