Fundacja Leny Grochowskiej serdecznie zaprasza na konferencję prasową, z okazji oficjalnego otwarcia Domu Tymczasowego dla uchodźców z Ukrainy. W budynku schronienie i pomoc uzyskało już 290 osób, wśród których są dzieci, kobiety i osoby z niepełnosprawnością. Z obiektu korzystają nieodpłatnie, otrzymują wyżywienie, a długość pobytu jest nielimitowana.

Konferencja prasowa:
– miejsce: Dom Uchodźcy przy ul. Bema 1, 08-110 Siedlce (dawny Akademik Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach),
– data: piątek 5 sierpnia 2022 roku,
– godzina: 11:00.

Agenda konferencji:
11:00 – powitanie,
11:05:
– wystąpienie Władysława Grochowskiego, prezesa Grupy ARCHE, członek arządu Fundacji Leny Grochowskiej,
– wystąpienie Igora Vasyliva, deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy,
– wystąpienie Andrzeja Sitnika, prezydenta Miasta Siedlce,
– wystąpienie dr Beaty Gałek, rzecznika prasowego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
11:35 – zwiedzanie Domu Tymczasowego dla Uchodźców, rozmowa z mieszkańcami,
12:30 – zakończenie spotkania..

Dom Tymczasowych dla Uchodźców w Siedlcach to kolejny budynek, który Fundacja Leny Grochowskiej zaadaptowała dla osób uciekających z terenów wojny. Budynek użyczony został bezpłatnie przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, w którym znajdzie schronienie ponad 500 osób. Obecnie przebywa tam 300 mieszkańców, wśród których są matki z dziećmi, seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami. Budynek posiada 32 pokoje z łazienkami i aneksami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Dom działa na zasadzie hostelu, w którym fundacja bezpłatnie udostępnia w pełni wyposażone 2-4 osobowe pokoje z aneksami kuchennymi, łazienkami i świetlicami.

Na oficjalne otwarcie Domu Tymczasowego przyjadą wyjątkowi goście, a mianowicie deputowani Rady Najwyższej Ukrainy.

Fundacja Leny Grochowskiej: przez 5 miesięcy udzieliliśmy 100 tys. bezpłatnych noclegów oraz wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy

Aneta Żochowska, dyrektor Fundacji Leny Grochowskiej: „Widząc zapotrzebowanie, sukcesywnie powiększamy naszą bazę noclegową. Już dzisiaj jest to 1300 miejsc w domach na terenie całej Polski i przygotowujemy kolejne. Domy Uchodźcy działają na zasadzie hostelu. Udostępniamy wieloosobowe pokoje ze wspólną przestrzenią kuchenną, łazienkami i świetlicami. W domach uchodźcy przebywają nieodpłatnie i długość pobytu jest nielimitowana. Naszymi gośćmi są przede wszystkim kobiety z dziećmi. Mężczyźni zamieszkują u nas w szczególnych, dopuszczalnych przypadkach.

Cały czas gwarantujemy bezpieczne schronienie dla dzieci z rodzinnych domów dziecka oraz dzieci.

Wśród osób, którym udzielamy schronienia jest około 150 osób z niepełnosprawnościami. Są to dzieci ze spektrum autyzmu, osoby głuche, na wózkach i inni w każdej kwalifikacji grup inwalidzkich.

Osoby te napływają do nas bezpośrednio z Ukrainy oraz są kierowane przez punkty recepcyjne, a także inne organizacje z całej Polski do nas, ponieważ brakuje miejsc dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami. Ze swojej strony wspomagamy osoby szczególnie potrzebujące również w zakresie rehabilitacji, sprzętu medycznego i specjalistycznego.

Bieżące działania fundacji koncentrujemy przede wszystkim na wsparciu naszych mieszkańców w szeroko pojętej adaptacji. Przy współpracy z innymi organizacjami i wolontariuszami zapewniamy im szereg nieodpłatnych programów adaptacyjnych takich jak; kursy języka polskiego, kwalifikowane szkolenia zawodowe, animacje dla najmłodszych oraz niezbędną opiekę psychologiczną. Wspieramy i nadzorujemy w procedowaniu formalności dotyczących legalizacji pobytu, świadczeń, dostępu do edukacji i innych”.

Źródło informacji: Fundacja Leny Grochowskiej