Aby móc poddać analizie ruch jakiegokolwiek obiektu, należy go najpierw zarejestrować. Służą do tego specjalne urządzenia oraz przyrządy, których podstawowym zadaniem jest precyzyjne notowanie przebiegu ruchu badanego obiektu. Wyniki takich zapisów są następnie analizowane, a dane uzyskane podczas rejestracji ruchu stają się podstawą do wprowadzania różnorodnych modyfikacji w licznych dziedzinach nauki, a także udoskonalania nowoczesnych technologii i procesów wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu.

Dlaczego potrzebne są przyrządy do rejestracji ruchu?

Często ruch obserwowanego obiektu jest na tyle szybki, że ludzkie oko nie potrafi go wychwycić. Wynika to z ograniczeń rejestracyjnych narządu ludzkiego wzroku. W niektórych przypadkach możliwości ludzkiego wzroku są ograniczone niekorzystnymi warunkami, np. gdy jest za ciemno albo podczas gęstej mgły, ulewnych opadów deszczu czy intensywnej śnieżycy. W takich sytuacjach niezbędne jest użycie specjalistycznych przyrządów do detekcji i rejestracji ruchu, których bogatą ofertę ma np. firma EC TEST Systems. Dzięki nim można zobaczyć, a następnie ocenić prędkość czy przyspieszenie poruszających się obiektów.

Jakie przyrządy wykorzystywane są do rejestracji ruchu?

Do rejestracji ruchu przeznaczone są różne przyrządy. W zależności od tego, jaki obiekt poddawany jest obserwacji, korzysta się z urządzeń służących do wychwytywania i zapisywania konkretnego typu ruchu.

1. Kamery szybkie i ultraszybkie
To specjalistyczne kamery przeznaczone do rejestracji ruchu, który jest zbyt szybki, aby móc go zaobserwować gołym okiem. Kamery szybkie i ultraszybkie charakteryzują się niezwykłą szybkością i dokładnością zapisu informacji wizualnych. Ich parametry umożliwiają szczegółowe badanie procesów szybkozmiennych, których nie można uchwycić przy użyciu innych metod. Wykonują od kilku nawet do kilku milionów klatek na sekundę, co umożliwia przeprowadzenie dokładnej analizy ruchu. Są wykorzystywane w badaniach naukowych, przemyśle filmowym, badaniach balistycznych i materiałowych, testach zderzeniowych czy do nagrywania zjawisk kawitacji, procesów spalania, procesów chemicznych, pękania lub wyładowań elektrycznych.

2. Kamery termowizyjne
Kamery termowizyjne to urządzenia, które generują obraz na podstawie różnicy temperatur obserwowanych obiektów. Wykorzystują do tego promieniowanie podczerwone, które jest emitowane przez każdy obiekt, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest zarejestrowanie i dokonanie dokładnych pomiarów oraz zobrazowania przemieszczających się obiektów w ciemnościach i niekorzystnych warunkach atmosferycznych, w których ludzkie oko nie mogłoby uchwycić ruchu. Ze względu na swoje możliwości kamery tego typu znajdują zastosowanie np.: w systemach monitoringu i detekcji ruchu, w systemach ochrony zewnętrznej, monitorowaniu rozległych obszarów czy monitorowaniu wnętrz budynków. Dzięki ich zastosowaniu można szybko wykryć intruzów bez konieczności instalowania dodatkowego oświetlenia.

3. Przyrządy i oprogramowanie przeznaczone do bezstykowej analizy ruchu
Bezstykowa analiza ruchu polega na badaniu prędkości, przyspieszeń liniowych, kątowych oraz przemieszczeń. Można ją wykonać na podstawie precyzyjnie przeprowadzonej rejestracji ruchu badanego obiektu. Na uwagę zasługują szczególnie systemy trójwymiarowego analizowania ruchu człowieka w czasie rzeczywistym. Składają się one z markerów przesyłających informacje oraz specjalistycznych kamer przystosowanych do nagrywania w podczerwieni. Czujniki umieszczane są na ciele ludzkim, a każdy z nich ma indywidualne ID. Dzięki temu każda zmiana położenia lub pozycji jest natychmiast dokładnie rejestrowana. W wyniku pomiaru uzyskuje się trójwymiarowy obraz będący precyzyjnym odwzorowaniem naturalnych ruchów.

Materiał partnera